&Sorgen

En sundere sorgkultur

Sorg-appen er udviklet med det formål at informere om sorg samt at skabe indsigt, rummelighed og mod, så vi sammen kan skabe en sundere sorgkultur.

Sorg-appen beskriver sorg, sorgens konsekvenser og hvilken støtte, man kan have brug for, når man rammes af sorg og krise.

En gratis læringsplatform for unge mellem 14 og 25 år

Sorg-appen er en gratis læringsplatform, hvor sygdom, død og sorg bliver italesat og aftabuiseret.

Sorg-appen henvender sig til unge mellem ca. 14 og 25 år, både til den sorgramte såvel som den sorgramtes omgivelser (familie og venner), der ofte så gerne vil hjælpe, men ikke ved hvordan.

Sorg og venskaber

Sorg vil oftest forstyrre og forandre venskaber, fordi sorgen bringer tvivl og usikkerhed med sig.

Som ven kan man blive i tvivl om, hvad man skal gøre og sige til en ven i sorg. Man kan føle sig utilstrækkelig og tvivle på, om man gør det rigtige. Det er en helt naturlig og berettiget følelse, for vi er som oftest utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket, vi kan ikke helbrede den syge eller bringe den døde tilbage.

Hvad vi derimod kan gøre, er at lære at støtte vores sorgramte ven gennem ord og handling. Ansvarlige og støttende venner, som har viden om sorgens præmisser, kan medvirke til, at den sorgramte kommer bedre og mere trygt igennem en svær tid og får et godt og harmonisk liv trods tabet.

Indsigt, mod og rummelighed

Sorg-appen skal bidrage til indsigt i, viden om og forståelse for sorgens præmisser, for den sorgramte såvel som den sorgramtes venner og øvrige omgangskreds.

Sorg-appen skal skabe et rum for, at sorg er noget, vi kan tale om og hjælpe hinanden med.

Sorg-appen skal hjælpe med at gøre unge til oplyste, rummelige og livsduelige mennesker, der forstår vigtigheden af at tilbyde omsorg og støtte til en ven i sorg.

Sorg-appen skal hjælpe med at forebygge nogle af de frustrationer og nederlag, unge ofte oplever, når de mister.

Sorg-appen skal hjælpe med fjerne den panik- og berøringsangst, som tit indfinder sig hos venner, når de møder en ven i sorg, og i stedet udstyre dem med større rummelighed og mod til at spørge ind til et andets menneskes tab, sorg og afmagt og støtte deres ven bedst muligt.

Sorg-appen kan ikke erstatte terapeutisk og lægelig behandling, men kan fungere som en hjælp til bedre at forstå sorgens præmisser.